Archive for the ‘Aspek Pengurusan Projek’ Category

Penjadualan: Kenapa Tak Boleh Hubungkan Ke Ringkasan Tugasan

“Adakah amalan menghubungkan aktiviti atau satu ringkasan tugasan (summary tasks) ke satu ringkasan tugasan yang lain satu amalan yang baik?” Apa itu Ringkasan Tugasan? Dalam penjadualan projek; ringkasan tugasan atau ringkasan aktiviti adalah ringkasan sub-aktiviti di bawahnya. MS Project atau Primavera secara automatik mengira ringkasan maklumat aktiviti (seperti tempoh dan kos) menggunakan maklumat yang dimasukkan […]

Hubungan Aktiviti SS: Penjadual Nak Senang Kerja

Dalam kursus yang dikendalikan, saya beritahu para peserta yang hubungan aktiviti jenis SS tidak digalakkan kerana akan memberi gambaran yang tidak tepat ketika melaksana pengesanan kemajuan projek. Hubungan SS biasanya digunakan oleh mereka yang mengambil jalan mudah untuk mendapatkan tarikh siap projek mengikut kontrak—tidak melaksana mampatan jadual sebagaimana sepatutnya. Ada perserta yang bertanya kenapa tidak […]

6 Langkah Penyediaan Jadual Projek Yang Berkesan

Saya selalu mendengar orang berkata, “buat apa sediakan jadual, projek lewat juga!” Memang benar, banyak projek yang gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan walaupun disediakan jadual projek. Namun penyediaan jadual projek semata-mata tidak menjamin kejayaan projek.

Pensijilan ISO 9001:2008 Tidak Menjamin Kualiti

ISO 9001:2008

Produk atau perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi yang mempunyai pensijilan ISO 9001:2008 tidak semestinya mempunyai kualiti. Justeru penganugerahan sijil tersebut tidak wajar dianggap sebagai sesuatu yang berprestij kerana ia tidak boleh dikaitkan dengan jaminan kualiti.

Struktur Pecahan Kerja (WBS)

Struktur Pecahan Kerja atau lebih dikenali dengan WBS (Work Breakdown Structure) merupakan tulang belakang projek.  Ia digunakan sebagai asas untuk memperuntukkan sumber dan tanggungjawab kepada ahli pasukan projek. WBS merupakan perkakasan utama untuk pengurus projek mengurus projek dengan berkesan.

Powered by WordPress and ShopThemes