Archive for the ‘Berita’ Category

Kursus Project Scheduling Berdasarkan Spesifikasi JKR

Pihakkami menganjurkan berbagai kursus berkatitan dengan pengurusan projek. Sila hubungi pihak kami untuk maklumat lanjut.

Pemantauan dan Kawalan Kemajuan Projek

Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Bil 6/2015 telah menggariskan beberapa perkara yang perlu dipatuhi oleh pegawai Jabatan Kerja Raya (JKR) dalam memantau dan mengawal kemajuan kerja projek pembinaan. Surat arahan tersebut bertujuan untuk memperkemaskan dan menyeragamkan kaedah pemantauan dan kawalan kemajuan pembinaan projek. Pemantapan pemantauan kerja pembinaan yang digariskan dalam Surat Arahan tersebut antara […]

Powered by WordPress and ShopThemes